baner logo1

Dla firm

PROGRAM KURSU

Komunikatywność.
Nacisk położony jest na aktywne przyswajanie języka.
Indywidualny program.
Dla każdego Ssłuchacza lub grupy przygotowujemy indywidualny program, by zaspokoić specyficzne wymagania i potrzeby klienta.
W trakcie trwania kursu przeprowadzane są testy sprawdzające zdobytą wiedzę.

CZAS TRWANIA I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KURSU

Jedna jednostka lekcyjna to 60 min.
Liczba Słuchaczy w grupie może wynosić od 3 do 6 osób, akceptowane maksimum to 8 osób. Przed utworzeniem grup Słuchacze proszeni są o wypełnienie testu kwalifikującego, który pozwala nam zaproponować Państwu naukę na odpowiednim poziomie językowym.
Istnieje również możliwość przeprowadzenia kursów intensywnych.
Proponujemy również kursy przygotowujące do certyfikatów.

W RAMACH KURSU OFERUJEMY

Zajęcia językowe na wysokim poziomie i w miłej atmosferze z lektorami przygotowanymi pod każdym względem do ich prowadzenia (metodyka, dydaktyka, materiały),
program uzgodniony z Państwem, tak aby odpowiadał oczekiwaniom i potrzebom (suplementy tematyczne, np. telefonowanie, korespondencje itp.),
testy kwalifikacyjne przed rozpoczęciem kursu (test pisemny + rozmowa z lektorem),
regularną ocenę wyników pracy oraz dostarczanie raportów o postępach w nauce,
miesięczne raporty o frekwencji,
dostosowanie intensywności zajęć, terminów i godzin do Państwa życzeń,
możliwość odwoływania zajęć, szczegóły do negocjacji,
rabatu przy zakupie materiałów przez szkołę

Mamy nadzieję, że przedstawiona oferta spotka się z Państwa uznaniem. Jesteśmy gotowi poprzeć ją lekcjami pokazowymi, a na dowód kwalifikacji i sympatii, jaką obdarzają naszych lektorów Słuchacze innych kursów, przedstawić ankiety, w których są oni bardzo wysoko oceniani (również: referencje i certyfikaty).

Copyright (c) 2016 szkoła językowa GERMAN. All rights reserved.