baner logo1

Program kursów językowych

Komunikatywność

Nacisk położony jest na aktywne przyswajanie języka. Przede wszystkim mówimy!

Indywidualny program

Dla każdego Słuchacza lub grupy przygotowujemy indywidualny program, by zaspokoić specyficzne wymagania i potrzeby. 


W trakcie trwania kursu przeprowadzane są testy sprawdzające zdobytą wiedzę. Dla dzieci i młodzieży organizujemy konkursy międzygrupowe, jak również zgłaszamy chętnych do konkursów ogólnopolskich lub międzynarodowych.

Zajęcia indywidualne
W naszej ofercie mamy również zajęcia indywidualne. Podstawową jednostką lekcyjną jest 60 minut. Zajęcia można układać dowolnie – częstotliwość i długość zajęć ustalamy  wg potrzeby Słuchacza.
Program i materiały do nauki zależą od indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.

Copyright (c) 2016 szkoła językowa GERMAN. All rights reserved.